SWG
FILMTYP SYNLIGT
LJUS
GENOMSLÄPP
AVVISAD
VÄRME
LJUS
REFLEKTION
05 6% 59% 5%
20 22% 55% 6%
35 34% 52% 8%
45 47% 49% 12%
porsche.gif (18343 bytes)